พวกเราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://bookmaephim.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่น ชื่ออีเมลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อ เพื่อให้คุณสะดวกยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณจะจองที่พักกับเราและส่งโปรโมชั่นที่ดีไปให้คุณในบางโอกาส

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

เราไม่เคยให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือบุคคลที่สาม

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณนานแค่ไหน

สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา (ยกเว้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์สามารถดูและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

สิทธิที่คุณมีกับข้อมูลของคุณ

หากคุณมีบัญชีในเว็บไซต์นี้คุณสามารถขอรับไฟล์ที่ส่งออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารด้านกฎหมายหรือการรักษาความปลอดภัย

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เพื่อให้เว็บไซต์ปลอดภัยจากภัยคุกคามใด ๆ เราจะติดตั้งไฟร์วอลล์และสแกนเนอร์ด้านความปลอดภัยเช่น มัลแวร์สแกนเนอร์จะบล็อกการร้องขอที่มีโค้ดหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายป้องกันการโจมตีด้วยกำลังเดรัจฉานโดยการจำกัดความพยายามในการเข้าสู่ระบบบังคับใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบอื่น ๆ